Budowa boisk piłkarskich

Prawidłowe wykonanie boiska trawiastego związane jest z koniecznością przeprowadzenia badań geologicznych i geodezyjnych gruntu rodzimego w celu obrania właściwej technologii dla podbudowy.
Rodzaj i ilość ewentualnych drenaży ma niebagatelny wpływ na koszt wykonania całości inwestycji. Praktycznie niemożliwe jest dokonanie prawidłowej wyceny kosztu wykonania boiska trawiastego, bez projektu i w/w badań.
Nawierzchnie boisk trawiastych można uzyskać w różny sposób:

  • przez wysiew nasion specjalnej mieszanki traw boiskowych – boisko nadaje się do eksploatacji, po okresie około jednego roku
  • przez ułożenie darni – boisko nadaje się do eksploatacji po okresie około trzech miesięcy
  • przez ułożenie sztucznej trawy, imitującej darń

W związku z powyższym zapraszamy na szczegółowe konsultacje do naszej firmy, celem ustalenia właściwej, indywidualnej, najlepszej i najtańszej technologii prac przy budowie omawianych boisk trawiastych.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.